+ Huidige locatie
+ Route wissen

Basisverbruik
in Wh/km:
   
Voer hier het te verwachten verbruik op vlak terrein in. Houd daarbij rekening met snelheid, weersomstandigheden en belading. Standaard wordt met 220 Wh/km gerekend.
 
Hier staat de totale afstand van de route. Let erop dat de afstand bij langere routes iets korter is dan de werkelijke afstand. Dit komt doordat de route wordt opgeknipt in 500 (rechte) stukjes.
 
Hier staat de totaal benodigde energie voor de route. Dit is inclusief de extra benodigde energie voor hoogteverschillen die rechts hiervan ook apart getoond wordt.
 
Hier staat de extra benodigde energie voor hoogteverschillen op de route. Bij veel dalingen wordt er meer energie teruggewonnen en zal dit getal negatief zijn.
     
Voeg routepunten toe door te klikken op de kaart of met de drie groene knoppen.

Routepunten kunnen ook versleept worden op de kaart.
       


De totaal benodigde energie is berekend met een verbruik van 220 Wh/km op vlak terrein. Je kunt dit getal aanpassen.

Voor stijgen en dalen wordt 1 kWh per 100 m hoogteverschil gerekend.

Bij regeneratief remmen wordt 60% van de energie terug gewonnen.

Klik op de grijze knoppen voor meer uitleg.